RETOURNEREN EN GARANTIE

 

Is uw bestelling incompleet of heeft u een beschadigd artikel ontvangen? Dan ontvangen wij graag binnen 8 dagen na uw aankoop/ na ontvangst van uw bestelling uw feedback. Hier maken wij dan een melding van. Ontvangen we binnen 8 dagen geen melding, dan wordt de bestelling als geaccepteerd beschouwd en vervalt het recht op reclamatie. Als u dit online wil afhandelen, dat kan dit via ons retourformulier. Om uw melding zo goed en zo snel mogelijk te kunnen verwerken, is het bijvoegen van foto’s gewenst. Wanneer wij geen schade kunnen zien op de foto(‘s), dan zullen wij de melding niet verder in ontvangst nemen.

Als u ervoor kiest om een beschadigd artikel mee terug te nemen naar ons inkoopcentrum, dan vragen wij om een notitie te maken op de bijbehorende pakbon en ook binnen 8 dagen een melding hierover te maken. Om het artikel terug te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat wij zelf de schade kunnen zien. Indien bij twee opvolgende bezoeken, na de melding, het artikel niet is meegenomen wordt de melding verwijderd uit ons systeem en kan het product niet meer worden geretourneerd.

Mocht u een artikel om een andere reden willen retourneren, hebben wij altijd toestemming nodig van de betreffende importeur om het artikel terug te nemen.